Dyskusje

Panele dyskusyjne to niepowtarzalne spotkania z osobami pracującymi w różnych sektorach kultury.
Program peneli dyskusyjnych w ramach Art Meetings 2016
Więcej informacji wkrótce...